I sami sebe se můžeme dotýkat jak fyzicky, např. formou masáže, pohlazení apod.,<br /><br />
nebo se můžeme svého srdce a duše dotýkat svými myšlenkami, emocemi, pocity i svými slovy.

I sami sebe se můžeme dotýkat jak fyzicky, např. formou masáže, pohlazení apod., nebo se můžeme svého srdce a duše dotýkat svými myšlenkami, emocemi, pocity i svými slovy.
Dotek je velmi mocný akt.

Dotek člověka má velmi silné a léčivé účinky.
Můžeme se dotknout člověka, jak jeho fyzického těla, tak jeho srdce i duše.

Fyzický dotek vyhledávají malé děti a upokojuje je mazlení. I dospělý člověk potřebuje ke svému životu fyzickou blízkost druhých a jejich doteky. Ať už je to formou pohlazení, obejmutí, masáže, přitulení, či pomazlení. Všechno toto v nás vyvolává příjemné a slastné pocity, které chceme zažívat.

Souvisí to s láskou a se sdílením. Souvisí to s naladěním se na sebe a prožíváním společné energie.

Takto se můžeme dotknout i srdcí druhých. Svým pozitivním slovem, činem, jednáním, které vzniklo naladěním se na toho druhého a zjištěním toho, co potřebuje, co mu chybí.

Uvědoměním si toho, co druhému chybí do jeho harmonie a rovnováhy, a pojmenováním toho s láskou a pochopením pro něj se dotýkáme jeho srdce a duše a přinášíme mu dar.

„Řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.“
Tak by to mělo být.

Dotýkat se srdcí a duší lidí a ukazovat jim jejich vnitřní krásu.
Dotknout se můžeme člověka i v negativnu.

Můžeme ho napadnout fyzicky nebo vyslovíme slovo, gesto, čin, který může člověka ranit a poškodit či jinak ublížit.
Někdy je to z nevědomosti, jindy se záměrem.

Jestliže ublížíme z nevědomosti, ještě se potřebujeme učit, že i druzí potřebují slušné zacházení a přijetí.
Pokud ubližujeme vědomě, musíme sami sobě říci, proč to děláme. Co nás k tomu vede.

I sami sebe se můžeme dotýkat jak fyzicky, např. formou masáže, pohlazení apod.,
nebo se můžeme svého srdce a duše dotýkat svými myšlenkami, emocemi, pocity i svými slovy.

Je třeba, abychom se sami sebe i druhých dotýkali na všech úrovních jemně, s pochopením a s láskou, aby byly všechny naše doteky léčivé a plnily tak své poslání.
Tajemství doteků už před námi nemusí být skryto.

*****
Marie Nestěrová
http://www.rokzmen2012.cz/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *